اطلاعیه کمک رسانی پروژه سی و ششم

دورد بر نیکوکاران گرامی در پروژه سی و ششم خیریه سعدی مبلغ ۴ میلیون تومان مربوط به خانواده ای ساکن همدان ، در نظر گرفته شده است.سرپرست خانواده مردی، 47 ساله مبتلا به سرطان که نیازمند انجام شیمی درمانیست اما به هیچ عنوان هزینه درمان و حتی خرید دارو هم برای ایشان مقدور نیست،همسر ایشان… ادامه خواندن اطلاعیه کمک رسانی پروژه سی و ششم